17 kwietnia 2024

Blue-Bell – porady dla Ciebie!

Praktyczne porady do stworzenia swojego wymarzonego domu. Napisz do nas, a postaramy się pomóc.

Na czym polega sprzedaż długu?

3 min read
portfel leżący na stole
Jeżeli nie uiściłeś raty kredytu lub uchylasz się od opłacenia faktury, Twój dług może przejąć firma specjalizująca się w zarządzeniu wierzytelnościami. Na czym w praktyce polega sprzedaż długu? Czy musisz wyrazić na nią zgodę? Jakie może mieć konsekwencje dla Ciebie jako dłużnika?

Sprzedaż długu – co to takiego?

W lipcu 2020 roku Biuro Informacji Gospodarczej podało, że wartość zadłużenia Polaków wynosiła ponad 80 miliardów złotych. Każdy z ponad 2,8 miliona dłużników statystycznie miał ponad 28 tysięcy złotych do spłacenia. W wielu przypadkach firmy, które nie otrzymały należnych zobowiązań, mogą sprzedać należne im wierzytelności. Operacja ta polega na zmianie wierzyciela, tzn. przekazaniu praw do wierzytelności innemu podmiotowi. W praktyce sprzedaż długu to zazwyczaj zmiana wierzyciela na podstawie umowy cesji wierzytelności.

Czy dłużnik musi wyrazić zgodę na sprzedaż długu?

Umowa cesji wierzytelności jest zawierana między dotychczasowym wierzycielem oraz nowym wierzycielem, który przejmuje prawo do ściągnięcia długu. Wraz z wierzytelnościami nabywa również prawa do odsetek. Przy podpisywaniu umowy, obecność dłużnika nie jest wymagana. Nie musi więc wyrażać zgody na cesję. O zmianie wierzyciela dowiaduje się zwykle z listu od starego wierzyciela, w którym znajdują się dane nowego podmiotu, któremu należny jest dług. Od tego momentu wszelkie spłaty powinny być uiszczane na konto nowej firmy.

Czym jest giełda długów?

Oprócz standardowej umowy cesji, istnieje również drugi sposób sprzedaży. Jest to tzw. giełda długów, czyli miejsce, w którym można wykupić czyjeś długi. Zadłużenie jest sprzedawane w kwocie niższej niż jego wartość. Jeśli zatem nabywcy długu uda się go odzyskać, może dobrze na tym zarobić. Giełda długów to również miejsce, w którym można sprawdzić, czy dana osoba nie zalega z zapłatą należności. Jeżeli Twoje dane się na niej znajdą, stanowi to ostrzeżenie dla potencjalnych wierzycieli, że pożyczenie Ci pieniędzy jest ryzykowne.

Kiedy dług może być sprzedany?

Najczęściej sprzedaż długu dotyczy niespłaconych rat. Decydują się na nią podmioty, które udzielają kredytów oraz pożyczek, np. kredytów mieszkaniowych czy konsumpcyjnych. Bardzo często z możliwości sprzedaży długu korzystają również firmy z sektora telekomunikacyjnego oraz dostawcy energii.

Firmy specjalizujące się w odkupowaniu długów zwykle wnikliwie analizują, czy dana transakcja się opłaca. Jeżeli szansa na odzyskanie długu jest duża, wówczas z pewnością zainteresują się jego przejęciem. Największe szanse na cesję długu występują wtedy, gdy jest świeży bądź można dochodzić go przed sądem lub innymi organami.

Czy sprzedaż długu coś zmienia?

Paradoksalnie sprzedaż długu może okazać się korzystna dla obu stron pierwotnej umowy – zarówno starego wierzyciela, który otrzymuje pieniądze z transakcji, jak również dłużnika. Powołanie nowego wierzyciela nie oznacza natychmiastowego przeniesienia sprawy na salę sądową. W wielu przypadkach może on zaproponować polubowne zakończenie sporu, np. spłatę długu w ratach. Im wcześniej dłużnik rozpocznie spłatę należności, tym wolniej będą przyrastać odsetki za zwłokę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.