24 czerwca 2024

Blue-Bell – porady dla Ciebie!

Praktyczne porady do stworzenia swojego wymarzonego domu. Napisz do nas, a postaramy się pomóc.

Jak wygląda windykacja?

3 min read
Windykator podczas wykonywania swoich obowiązków

Windykacja stanowi proces dość skomplikowany. Często wiele osób, zaczyna zastanawiać się czym jest ten proces, dopiero, gdy dotknie ich bezpośrednio. Warto dowiedzieć się czym ona jest i jak kolejno przebiega. Składają się na niego różne etapy czynności prawnych i faktycznych, które w efekcie mają prowadzić do odzyskania przez wierzyciela środków, poprzez finalne wykonanie zobowiązania przez dłużnika.

Pre-windykacja

Warto zacząć proces windykacji od wykonania kilku kroków. Będą to w szczególności:

  • sprawdzenie stanu zobowiązań dłużnika,
  • zorientowanie się czy nie figuruje on na giełdzie długów,
  • zamieszczenie pieczęci windykacyjnych na dokumentach wystawianych przez wierzyciela.

Rodzaje windykacji

Należy wspomnieć również o istniejących rodzajach windykacji. Ze względu na wdrażane środki odzyskania należności, wyróżnia się windykację miękką i twardą. Miękką będzie postępowanie polubowne, a twardą – sądowe. Z kolei biorąc pod uwagę miejsce dochodzenia spełnienia zobowiązań, można wskazać windykację krajową i zagraniczną.

Przebieg postępowania windykacyjnego

Pierwszy etap to oczywiście istnienie wspomnianego zobowiązania. Może ono mieć charakter pieniężny, lub też niepieniężny. Najczęściej jest to skutek braku zapłaty za określone prace czy faktury, ale nie tylko. Później następuje etap polubownej drogi porozumienia się. Czynności te opierają się na wysyłaniu informacji o istnieniu zaległej należności i konieczności spłaty jej, czyli tzw. monitów. Stosuje się również inne formy wezwania do zapłaty. W tym momencie windykacji bardzo często może dojść do sporządzenia ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Ugoda taka zostaje zawarta na piśmie, a dłużnik określa w niej sposób i termin spłacenia swojego zobowiązania. Jeśli jednak nie ugoda nie zostanie zawarta, spór taki trafia na drogę sądową. Przeprowadza się je wtedy, kiedy dłużnik nie spełnił swojego zobowiązania, mimo monitów wysyłanych ze strony wierzyciela, a zobowiązanie jeszcze się nie przedawniło. Istotą tego etapu jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego, który umożliwi wierzycielowi dalsze ubieganie się o zwrot należności. Kolejny etap to postępowanie klauzulowe. Odbywa się ono na wniosek samego zobowiązanego, ewentualnie też z urzędu. Cel stanowi zdobycie tytułu wykonalności, czyli orzeczenia sądu, w tym nakazu zapłaty. Taki nakaz, który posiada klauzulę wykonalności, stanowi możliwość dalszego postępowania określanego egzekucyjnym. Postępowanie egzekucyjne zaczyna się w momencie złożenia do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji. Wniosek ten powinien zawierać konkretne, szczegółowe informacje odnośnie działań, jakie musi podjąć komornik, by odzyskać dług. Później wierzyciel określa z jakich części majątku dłużnika zamierza dochodzić przymusowej zapłaty. W całym tym procesie egzekucji uczestniczy cały czas komornik.

Windykacja po nieskutecznej egzekucji

Zdarzyć się może także, że komornikowi nie uda się odzyskać dochodzonych należności. Po bezskutecznej windykacji można ponownie próbować samemu albo poprzez prawnika kontaktować się z dłużnikiem i zaproponować podział zadłużenia, jakiś kompromis, po to by próbować odzyskać należności. Alternatywą jest także sprzedaż wierzytelności.

Podkreślenia wymaga fakt, iż, aby windykacja okazała się skuteczna wymagana jest konsekwencja w podejmowanych krokach, szybkość w działaniu, przydatna okaże się również znajomość prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.