24 czerwca 2024

Blue-Bell – porady dla Ciebie!

Praktyczne porady do stworzenia swojego wymarzonego domu. Napisz do nas, a postaramy się pomóc.

Dotacje unijne dla firm już istniejących 2022

3 min read
Mężczyzna trzyma w dłoni pieniądze z dofinansowania unijnego dla firm

Dotacje unijne to nieodpłatne i bezzwrotne wsparcie finansowe, którego Unia Europejska udziela przedsiębiorstwom działającym na terenie państw członkowskich. Środki finansowe przeznaczone na ten cel są zabezpieczone przez specjalnie powołane Fundusze Europejskie, a ich naczelną ideą jest redukowanie różnic gospodarczych między poszczególnymi krajami poprzez realizowanie polityki spójności i dążenie do zrównoważonego rozwoju państw Wspólnoty. Jednym z największych beneficjentów dotacji z UE są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które dzięki wsparciu unijnemu mogą realizować założone cele biznesowe i skutecznie skalować swoje firmy.

Dotacje unijne – najważniejsze informacje na temat finansowania z Unii Europejskiej

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dotację unijną, są m.in. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne czy instytucje nauki i edukacji. Aby móc uczestniczyć w programie Unii Europejskiej, należy wziąć udział w naborze wniosków, który najczęściej jest ogłaszany według ustalonego harmonogramu konkursów na dany rok kalendarzowy. Niekiedy zdarza się również, że nabory na dotacje unijne mają charakter ciągły. Wówczas oznacza to, że osoby zainteresowane wsparciem finansowym z UE mogą składać wnioski w wybranym momencie aż do czasu, gdy alokacja dla danego działania nie ulegnie wyczerpaniu. Chcąc otrzymać dotację, warto zatem na bieżąco śledzić poszczególne nabory i programy unijne. Aktualnie przyznawane są dotacje z nowej perspektywy budżetowej zaplanowanej na lata 2021-2027, a ich nadrzędnym przeznaczeniem mają być m.in. badania, innowacje, cyfryzacja, przedsiębiorczość, klimat i ochrona środowiska, infrastruktura, energetyka, edukacja oraz sprawy społeczne.

Finansowanie z Unii Europejskiej – jakie możliwości mają przedsiębiorcy?

Programy unijne stanowią szansę na pozyskanie bezzwrotnych dotacji, a także kredytów i pożyczek na preferencyjnych warunkach. Taki rodzaj wsparcia finansowego z UE zapewnia rozmaitym przedsiębiorcom kapitał niezbędny do poszerzania ich działalności i zrównoważonego rozwoju prowadzonych biznesów. Z tego powodu jednymi z naczelnych beneficjentów dotacji unijnych okazują się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie mają jeszcze wypracowanej historii kredytowej lub nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń, przez co nie mogą liczyć na uzyskanie zewnętrznego finansowania. Natomiast dzięki bezzwrotnemu wsparciu finansowemu w postaci dotacji mogą efektywnie rozwijać swoje biznesy, wprowadzać nowe produkty, usługi i procesy, a także rozszerzać działalność na zagraniczne rynki.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

FENG to kluczowy program finansowany w ramach nowej polityki spójności przewidzianej na lata 2021-2027. Głównym celem tej inicjatywy jest wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju, współpraca nauki z biznesem, realizacja projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz wszelkich działań przyczyniających się do zwiększenia innowacyjności rodzimych firm i w efekcie wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki na globalnym rynku.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tego programu będzie dotyczyło kilku obszarów:

  • moduł B+R – przeprowadzanie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz projekty indywidualne i konsorcjalne,
  • moduł infrastruktura B+R – tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych,
  • cyfryzacja – systemy zwiększające cyberbezpieczeństwo, oprogramowanie optymalizujące koszty prototypowania i wdrażania nowych produktów, robotyzacja linii produkcyjnych itp.,
  • kompetencje – poszerzanie umiejętności i wiedzy w zakresie inteligentnych specjalizacji, zarządzania innowacjami, ekoprojektowania czy transferu technologii,
  • internacjonalizacja – udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw, promocja usług na rynkach zagranicznych, komercjalizacja efektów prac B+R poza granicami Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.