17 kwietnia 2024

Blue-Bell – porady dla Ciebie!

Praktyczne porady do stworzenia swojego wymarzonego domu. Napisz do nas, a postaramy się pomóc.

Upadłość spółki z o.o. – wszystko, co musisz wiedzieć

3 min read
Ogłaszanie upadłości spółki z.o.o.

Utrata płynności finansowej, a w konsekwencji niewypłacalność spółki, to niezwykle trudna sytuacja. W zasadzie jedynym wyjściem jest wówczas ogłoszenie upadłości spółki z o.o. Można tego dokonać, mimo że spółka jest osobą prawną. Opowiemy o tym szerzej w naszym artykule.

Kiedy można ogłosić upadłość spółki z o.o.?

Upadłość spółki z o.o. (z ograniczoną odpowiedzialnością) – co warte podkreślenia – jest możliwa wtedy, kiedy spółka staje się całkowicie niewypłacalna. Samo pojawienie się kłopotów z płynnością finansową nie jest ku temu przesłanką. Można wówczas przeprowadzić restrukturyzację. Mówią o tym przepisy prawa, a mianowicie art. 10 Prawa upadłościowego.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. jest zatem możliwe w momencie, gdy spółka nie jest w stanie realizować swoich zobowiązań finansowych od przynajmniej trzech miesięcy. O niewypłacalności mówimy także wtedy, gdy zobowiązania spółki z o.o. przekraczają wartość jej majątku od co najmniej dwudziestu czterech miesięcy.

Jakie skutki powoduje ogłoszenie upadłości spółki z o.o?

Ogłoszenie upadłości pociąga za sobą konsekwencje, w tym konieczność spieniężenia majątku spółki. Jest to konieczne, by zaspokoić żądania wierzycieli. Tym samym dochodzi do likwidacji spółki. Majątek spółki przechodzi do masy upadłości, natomiast zarząd spółki z o.o obejmuje syndyk. Konieczne jest również stosowanie dopisku „w upadłości” obok nazwy firmy.

Bardzo często spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzą zakłady pracy, w których zatrudniają pracowników. Postępowanie upadłościowe i likwidacja spółki oznacza konieczność zwolnienia pracowników. Może się jednak zdarzyć, że spółka znajdzie nabywcę i pracownikom nie grozi wówczas utrata pracy.

Kto i w jakim terminie powinien zgłosić upadłość spółki z o.o.?

Trzeba pamiętać, że w przypadku spółki członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za wszelkie jej zobowiązania. Na każdym z członków zarządu spółki z o.o. spoczywa również obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Należy pamiętać o terminie, ponieważ niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości pociąga za sobą negatywne konsekwencje. Wniosek należy złożyć w terminie trzydziestu dni od dnia wystąpienia stanu niewypłacalności. Jeżeli żaden z członków zarządu tego nie zrobi, to będą oni musieli pokryć szkody z tym związane. Ze swoich majątków będą również zobowiązani pokryć wszelkie należności spółki.

Jak powinien wyglądać prawidłowy wniosek o ogłoszenie upadłości?

Podstawą zgłoszenia upadłości jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Taki wniosek składa się do właściwego sądu upadłościowego (tam, gdzie znajduje się siedziba firmy). Opłata za wniosek upadłościowy wynosi 1000 złotych. Należy w nim zawrzeć następujące informacje:

  • numer spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • informacje na temat miejsca, w którym firma działa
  • podanie wszelkich informacji i okoliczności, które poświadczają niewypłacalność firmy (wysokość zaległości, okres, przez który spółka nie spłaca należności, zestawienie kwot należności z majątkiem spółki itd.).

Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja

Warto wiedzieć, że cały proces upadłościowy można przyspieszyć. W tym celu należy przygotować się do likwidacji. Taka procedura polega na sprzedaży upadłego przedsiębiorstwa (lub jego części). Biegły sądowy musi oszacować majątek i sporządzić stosowną dokumentację, natomiast sąd porówna kwotę sprzedaży z wysokością wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Należy przy tym wskazać osobę nabywcy i cenę. Po zaakceptowaniu wniosku przez sąd syndyk przeprowadza sprzedaż w ciągu trzydziestu dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.