24 czerwca 2024

Blue-Bell – porady dla Ciebie!

Praktyczne porady do stworzenia swojego wymarzonego domu. Napisz do nas, a postaramy się pomóc.

Posiedzenia i głosowania online w Radach Nadzorczych spółek – jak przeprowadzić je technicznie

3 min read
Robienie posiedzeń i głosowań online

W 2020 roku znowelizowano przepisy dotyczące posiedzeń i głosowań w Radach Nadzorczych spółek. Pandemia mocno ograniczyła możliwość spotkania na przykład w siedzibie podmiotów, dlatego też ustawodawca postanowił tak uregulować przepisy, aby nie wstrzymywać ich codziennego funkcjonowania.

Posiedzenia online w przypadku Rady Nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Również w wypadku Rady Nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pandemia przyczyniła się do istotnej zmiany przepisów KSH. Od 2020 roku, posiedzenie Rady Nadzorczej, może odbyć się zdalnie, chyba, że w umowie spółki przewidziano inne rozwiązanie w tej sytuacji. Członkowie Rady mogą też oddać na piśmie głos za innego członka organu, ale co istotne – nie ma opcji zagłosowania w ten sposób, jeśli chodzi o sprawy, które zostały wprowadzone do porządku obrad dopiero podczas posiedzenia.

Uchwały podejmować można w trybie pisemnym lub zdalnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Należy wspomnieć, że dla ważności uchwały wszyscy członkowie Rady muszą zostać powiadomieni o treści jej projektu. Drugim warunkiem jest kworum – co najmniej połowa członków Rady musi wziąć udział w podejmowaniu uchwały. Znowelizowane przepisy przewidują także, iż uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą być podejmowane także w sytuacjach, w których zachodzi konieczność przeprowadzenia głosowania tajnego. Żaden członek Rady Nadzorczej nie może jednak wyrazić sprzeciwu, aby takie rozwiązanie było możliwe. Z ustawy usunięto również ograniczenie spraw, co do których można przeprowadzić głosowanie zdalne.

Posiedzenia online w przypadku Rady Nadzorczej spółki akcyjnej

Jeśli statut spółki akcyjnej nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza może zebrać się online i w takiej też formie przeprowadzić głosowanie. Odpowiednie zastosowanie mają przepisy odnoszące się do uchwał Zarządu tego podmiotu – także Rada musi w w regulaminie określić szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu. Członkowie organu mogą oddać głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, ale podobnie jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie może być to głosowanie w sprawie kwestii wprowadzonych do porządku obrad już na samym posiedzeniu. Uchwały mogą być podejmowane zarówno na piśmie jak i za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Przeszkodą nie jest konieczność przeprowadzenia głosowania tajnego. Najważniejsze jest, iż żeby skorzystać z możliwości zdalnego posiedzenia organu i głosowania nad uchwałą, nie trzeba zmieniać umowy spółki, ani zgłaszać tych zmian w KRS. Jest to znaczące ułatwienie, które pozwala podejmować prace spółki, nawet gdy członkowie Rady Nadzorczej przebywają na kwarantannie. Również w tym przypadku usunięto z ustawy ograniczenie spraw, co do których można przeprowadzić głosowanie zdalne (wcześniej był to na przykład wybór przewodniczącego czy wiceprzewodniczącego).

Jak przeprowadzić głosowanie online?

Częstym problemem jest, iż spółki lekceważą obowiązujące przepisy, używając nieodpowiednich narzędzi do przeprowadzania głosowań online. Zoom, Teams czy formularze Google nie będą spełniać wymogów związanych z identyfikacją uczestników głosowań i ich wiarygodnością. Nie będzie na przykład możliwe poświadczenie poprawności głosowania przed sądem.

Na rynku dostępne są proste systemy, które służą do przeprowadzania posiedzeń i głosowań online. Nie wymagają one specjalnej infrastruktury, wystarczy urządzenie mobilne z kamerą, mikrofonem i dostępem do internetu. Posiedzenie można nagrać, a na życzenie klienta, potwierdzić też wiarygodność glosowania za pomocą kwalifikowanej pieczęci firmowej. Dane uczestników są bezpieczne. Z kolei dzięki technologii SVID, można zweryfikować tajny głos bez naruszania tajności głosowania.

Dzięki takim rozwiązaniom można prowadzić sprawy spółki płynnie i zgodnie z prawem. Nieprzewidziane sytuacje, tak jak pandemia i związana z nią kwarantanna czy też na przykład delegacja jednego z członków Rady Nadzorczej, nie muszą powstrzymywać spółki przed funkcjonowaniem. Ma to szczególne znaczenie, jeśli przedmiotem głosowania ma być sprawa niecierpiąca zwłoki.

Jeśli zainteresował Cię ten temat koniecznie odwiedź stronę dostawy rozwiązań do posiedzeń i głosowań online https://privote.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.